Przedszkolaki sprzątają świat

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Już od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Sprzątanie poprzedzone jest zajęciami dotyczącymi segregowania odpadów komunalnych i recyklingu. Dzieci powtarzają z nauczycielami kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady.

W dniu 26 września 2018r. nasze przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów teren przedszkolny. Dzieci były pełne entuzjazmu, zadowolenia i prześcigały się w noszeniu worków. „Uzbrojone” w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady sprzątały okolice obiektu ZSP w Smarchowicach Wielkich. Wracając do budynku przedszkola i wyrzucając śmieci do kontenerów stwierdziliśmy, że najwięcej było znalezionych papierów, folii i butelek.


Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.