ISKRY NIEPODLEGŁEJ

17 maja uczniowie klas 4, 6 i 7 mieli okazję obejrzeć mobilne widowisko edukacyjne

Biura „ Niepodległa”. Projekt prezentował Polki i Polaków XIX i XX wieku, których cechą wspólną była chęć zmienienia świata. Należą oni do grona wybitnych postaci takich dziedzin życia jak: technika, nauka, medycyna, kultura, eksploracja świata i kosmosu, sport.

Widowisko edukacyjne wzbudziło zainteresowanie wśród uczniów i było dla nich interesującym doświadczeniem.

 

 

Majowe Święta

Dnia 27 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie, uczniowie pod opieką nauczycielki historii,  przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano historię uchwalenia konstytucji.

Następnie przedstawiony został krótki rys historyczny wprowadzenia obchodów Święta Pracy i Dnia Flagi.

DZIEŃ PATRONA

24 marca 2023roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona. Był on podsumowaniem wszystkich działań, które miały przygotować uczniów do quizu z wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki. Odbył się on w sali gimnastycznej w obecności młodszych i starszych klas , które z entuzjazmem dopingowały swoich przedstawicieli. Jury nie miało wątpliwości. Pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja klasy VIII, drugie miejsca z identycznymi wynikami zdobyły klasy: IV, VI i VII.

Podczas spotkania podsumowano również konkurs plastyczny pt. „ Tadeusz Kościuszko w oczach dzieci i młodzieży”. Wszystkie działania odniosły swój cel. Każdy uczestnik projektu zdobył dodatkową wiedzę na temat patrona naszej szkoły.

KONKURS PLASTYCZNY

„Tadeusz Kościuszko — bohater dwóch narodów”
W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie
klas I-Ill oraz IV — VIII. Termin oddania prac do 20.03.2023.

Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej
zwanej dalej pracą konkursową lub pracą plastyczną
w formacie minimum A3 (może być większy), w dowolnej
technice (farba plakatowa, akwarela, pastele, tusz, gwasz, itp.).
2 Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika
konkursu z dowolnych materiałów plastycznych.
Pracy nie należy oprawiać.
3. Praca konkursowa może być również wykonana na innym
materiale niż papier, np. płótno, tektura, papier o zróżnicowanej fakturze itp.
4. Praca plastyczna powinna być trwale podpisana
na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
5. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają
treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami,
posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do
naruszenia praw innych osób.

Talenciaki

Szanowni Państwo!
Serdecznie pragniemy podziękować rodzicom, uczniom, nauczycielom oraz wszystkim osobom
zaangażowanym, które wspierały naszą szkołę i przyczyniły się do zebrania 1340 „Talenciaków”.
Wymienione one zostały na pomoce dydaktyczne, dla naszych uczniów i przedszkolaków. Dziękujemy, że
jesteście z nami. Udowodniliśmy, że jesteśmy może i małą, ale jakże silnąi zintegrowaną społecznością szkolną.