Sprawozdanie

 

Sprawozdanie z działań realizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  im. Tadeusza Kościuszki  w Smarchowicach Wielkich
 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
w roku 2020/2021

            Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwijanie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa . Czytanie to również budowanie silnej więzi emocjonalnej.  O zaletach czytania wiedzą wszyscy, ale nie zaszkodzi przypominanie o nich od czasu do czasu. Aby zaspokajać potrzeby
i rozwijać zainteresowania czytelnicze wśród uczniów przystąpiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

           Pierwszym z działań, które wykonaliśmy było przeprowadzenie Wyborów Książek wśród uczniów oraz rodziców. W ankiecie brali udział uczniowie ze wszystkich klas oraz chętni rodzice. Wybór skonsultowano również z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Lista najpopularniejszych książek,  proponowanych do zakupu została przekazana do zaopiniowania Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu . Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych.. Zakupiliśmy książki z dużą czcionką, bogato ilustrowanych, ułatwiających naukę czytania.                                                                                                                               Podjęliśmy współpracę z Biblioteką  Publiczną w Namysłowie w ramach której: konsultowaliśmy listę książek planowanych do zakupu , wymienialiśmy informacje o imprezach promujących czytelnictwo,  zgłosiliśmy udział w programie „Wędrująca Biblioteka”.

Wraz z pojawieniem się książek w szkole został wydzielony regał z zakupionymi książkami.  W każdej z zakupionych książek widnieje informacja: „ Zakupiono ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .

                Zrealizowaliśmy następujące wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie 2020 J.Słowacki „Balladyna”, „Zabierz książkę na święta i ferie”, „Czytanie na dywanie”, konkurs plastyczny  – plakat promujący książkę i czytanie, wystawa nowości zakupionych w ramach projektu, organizacja wirtualnego kiermaszu książki („Książka pod choinkę”).

                  Na spotkaniach z wychowawcami klas, rodzice uczniów wysłuchali referatu pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci” opracowanego przez nauczyciela bibliotekarza. Referat zachęcał do korzystania z biblioteki szkolnej, wskazywał istotne walory czytania oraz jego rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych. Ponadto na stronie internetowej w zakładce pod hasłem Biblioteka umieszczane są na bieżąco informacje o działaniach w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” a także opublikowano na Librusie i umieszczono na stronie internetowej szkoły list otwarty do rodziców na temat: „Dlaczego warto czytać książki?”. Zamieszczono także listę proponowanych i zakupionych przez uczniów i rodziców książek do biblioteki szkolnej.

               We wszystkich klasach pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców realizowane były projekty czytelnicze z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, a w szczególności książek zakupionych w ramach NPRCz.

          Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach. Ponadto wprowadzone zmiany w regulaminie biblioteki umożliwiają wypożyczanie książek na okres ferii  zimowych i letnich.

         Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz stworzyła możliwości do nowych działań w bibliotece. Zauważalny jest wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin
w bibliotece szkolnej. Społeczność szkolna włączyła się w promocję nowości, a także mogła zintegrować się realizując działania promujące czytelnictwo. Nowo zakupione książki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie coraz chętniej odwiedzają bibliotekę i korzystają z jej nowych zbiorów. W bibliotece zaczęli również pojawiać się rodzice, którzy mieli wpływ na wybór zakupionych pozycji.

         Dzięki udziałowi w programie biblioteka wzbogaciła księgozbiór nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników.

Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole.

         W związku z krótkim czasem na realizację zadań z NPRCz, prace przebiegały bardzo intensywnie, co niekiedy sprawiało trudności organizacyjne. Z uwagi na sytuację epidemiczną większość akcji odbyła się bez udziału szkolnej publiczności i rodziców, ograniczone zostały zaproszenia gości i spotkania z ciekawymi ludźmi. Część zadań została zrealizowana w formie online.

.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.