Biblioteka w szkole

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia światłem,

a puste serca wzruszeniem”.

Kornel Makuszyński

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów kl. I do grona czytelników biblioteki, którego celem jest zachęcenie najmłodszych uczniów do wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

W naszej szkole uroczystość ta odbyła się 16 lutego 2024r.

Zanim pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, sposobem wypożyczania książek oraz regulaminem biblioteki. Uczestniczyli także w prelekcji, dzięki której dowiedzieli się, jak należy dbać o książki oraz czego nie wolno robić, czytając je. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika a pani bibliotekarka Dorota Szymczykowska dokonała pasowania każdego z nich. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej podpisali się pod przysięgą, a w dowód przynależności do grona czytelników biblioteki szkolnej otrzymali interesujące książki, zakładki do nich oraz pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu. Założenie karty bibliotecznej i pierwsze wypożyczanie książek dało nowym czytelnikom dużo radości i niezapomnianych wrażeń.

 

 


  Nasza placówka w tym roku szkolnym uczestniczy w programie czytelniczym:
„Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa”,
którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie w wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki finansom pozyskanym z wyżej wymienionego programu na półkach w bibliotece szkolnej pojawiły się nowe pozycje książkowe. W ramach tego programu realizowane już były różne działania np. gazetki promujące czytelnictwo, Narodowe Czytanie- „Balladyna”, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Wykonane zostały także piękne zakładki do książek. Przed nami jeszcze kilka akcji czytelniczych, które być może uda nam się zrealizować.

 

Narodowe czytanie 2020

Możliwość komentowania została wyłączona.