Rocznica uchwalenie Konstytucji 3 Maja

              Uchwalenie Konstytucji 3 Maja jest ważnym świętem państwowym. Społeczność szkolna kolejną rocznicę uczciła w piątek 26 maja. Na początku uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Następnie uczniowie obejrzeli program artystyczny dzieci przedszkolnych po czym odbył się konkurs historyczny dla uczniów klas 4-7 „ WIEM WSZYSTKO O KONSTYTUCJI 3 MAJA”. Rywalizacja była zaciekła i wyrównana. Wszyscy uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani i odpowiadali na zadawane pytania w obecności kolegów i koleżanek, którzy ich dopingowali. Serdecznie gratulujemy uczniom biorącym udział w konkursie.

Oliwia Czarnecka laureatką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

6 czerwca b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczysta gala podsumowująca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Na uroczystość została zaproszona również uczennica naszej szkoły Oliwia Czarnecka z rodzicami oraz panią Elżbietą Furmańską – nauczycielką historii.

Spośród niemalże 17 tys. uczniów z naszego regionu, nagrodzono 131 uczniów etapu wojewódzkiego poszczególnych konkursów przedmiotowych. Do ich grona należy nasza Oliwia! Została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Jest to szczególne osiągnięcie, dlatego serdecznie jej gratulujemy. Życzymy realizacji zamierzonych celów w dalszej edukacji oraz kolejnych sukcesów. Gratulujemy również rodzicom oraz pani Elżbiecie , którzy ją wspierali w procesie nauczania.

ISKRY NIEPODLEGŁEJ

17 maja uczniowie klas 4, 6 i 7 mieli okazję obejrzeć mobilne widowisko edukacyjne

Biura „ Niepodległa”. Projekt prezentował Polki i Polaków XIX i XX wieku, których cechą wspólną była chęć zmienienia świata. Należą oni do grona wybitnych postaci takich dziedzin życia jak: technika, nauka, medycyna, kultura, eksploracja świata i kosmosu, sport.

Widowisko edukacyjne wzbudziło zainteresowanie wśród uczniów i było dla nich interesującym doświadczeniem.

 

 

Majowe Święta

Dnia 27 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie, uczniowie pod opieką nauczycielki historii,  przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano historię uchwalenia konstytucji.

Następnie przedstawiony został krótki rys historyczny wprowadzenia obchodów Święta Pracy i Dnia Flagi.

KONKURS PLASTYCZNY

„Tadeusz Kościuszko — bohater dwóch narodów”
W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie
klas I-Ill oraz IV — VIII. Termin oddania prac do 20.03.2023.

Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej
zwanej dalej pracą konkursową lub pracą plastyczną
w formacie minimum A3 (może być większy), w dowolnej
technice (farba plakatowa, akwarela, pastele, tusz, gwasz, itp.).
2 Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika
konkursu z dowolnych materiałów plastycznych.
Pracy nie należy oprawiać.
3. Praca konkursowa może być również wykonana na innym
materiale niż papier, np. płótno, tektura, papier o zróżnicowanej fakturze itp.
4. Praca plastyczna powinna być trwale podpisana
na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
5. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają
treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami,
posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do
naruszenia praw innych osób.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

9:00 – Msza Św. w kościele parafialnym w Smarchowicach Wielkich
10:00 – Uroczysty apel w sali gimnastycznej
10:30 – Spotkanie z wychowawcami
Klasa 1: sala 4
Klasa 2: sala 20
Klasa 3: sala 18
Klasa 4: sala 15
Klasa 6: sala 19
Klasa 7: sala 14
Klasa 8: sala 21
 
Autobus odjeżdża o godz. 12:00