ZARZĄDZENIE NR 1468/VIII/24 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 10 stycznia 2024 r.w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 1469/VIII/24 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025