Dzień Patrona

24 marca 1794 patron naszej szkoły Tadeusz Kościuszko na Rynku Głównym w Krakowie złożył uroczystą przysięgę, ogłaszając tym samym Akt znany nam jako Insurekcja Kościuszkowska.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia w naszej szkole obchodzimy Dzień Patrona. Z tej okazji z poszczególnymi klasami poprowadzone zostały lekcje na temat Kościuszki, klasy zostały ozdobione jego cytatami, a gazetki szkolne wypełniły się ciekawymi informacjami o naszym bohaterze.

W poniedziałek odbył się konkurs recytatorski, w którym chętni uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności oratorskie, deklamując wiersze o Tadeuszu Kościuszce. 

Serdeczne gratulacje na wyłonionych zwycięzców! 

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2024 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie

w terminie 02.07-22.07.2024 r.

wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu

w terminie 08.07-28.07.2024 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Wiek- dzieci urodzone w latach 2009-2017 (7-15 lat)

Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą – druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.gov.pl/krus – wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że są one zdolne do samoobsługi.

Wnioski można składać do 10 maja 2024 r.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz Placówek Terenowych.

ZARZĄDZENIE NR 1468/VIII/24 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 10 stycznia 2024 r.w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 1469/VIII/24 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o zwiększenie czujności podczas wyjeżdżania z parkingu szkolnego.

Proszę mieć na uwadze zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie kierując się w lewo podczas wyjazdu z parkingu.

Dyrektor zespołu

Informacja

Drodzy Rodzice !

W dniu 15.12.2023 r. (piątek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły.

Godz. 16. 15- ogólne zebranie z dyrektorem zespołu w świetlicy szkolnej.

Godz. 16.30- zebranie z wychowawcami klas.

Kolejne planowane zebranie odbędzie się 28 stycznia 2024 r.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2023r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W montażu słowno-muzycznym wzięli udział uczniowie klas 4-8 oraz uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Wydarzenie było dla uczniów wspaniałą lekcją historii  i patriotyzmu.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego o godzinie 11.11 Tym samym społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu” . Serdecznie dziękujemy za przybycie gościom i rodzicom. Dziękujemy za wsparcie szkolnej inicjatywy, którą jest szerzenie patriotyzmu wśród uczniów.