VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

142

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje na wakacje” organizowanym przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
           Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występujących latem: m.in. związanymi ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych. Konkurs obejmuje tematykę związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy w okresie letnim, m.in. podczas żniw, w bliskim otoczeniu maszyn rolniczych, a zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej.

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz powinien być do niej dołączony formularz zgłoszeniowy.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.krus.gov.pl .

Tematyka prac ma być związana z zapobieganiem wypadkom dzieci występujących
w okresie letnim w gospodarstwach rolnych.

Szkolny etap konkursu kończy się 08.04.2016r. Po tym terminie prace zostaną poddane weryfikacji i odesłane do organizatora konkursu tj. KRUS-u w Kluczborku.

Konkursowe kategorie wiekowe:3
I grupa: klasy 0 – III szkoły podstawowej
II grupa: klasy IV-VI szkoły podstawowej

Prace należy składać we wskazanym terminie do wychowawców klas.

Koordynatorami konkursu w naszej szkole są: A. Sierpińska (przedszkole oraz klasy I-III), M. Kwiatkowski (klasy IV-VI).

Organizatorzy przewidują nagrody!


Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.