ŚWIĘTUJEMY ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA!

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791roku to dokument będący skarbnicą uniwersalnych wartości, które zachowały swoją aktualność do dzisiaj, stanowiący cenne źródło historyczne i ważny tekst prawny, mający wyjątkowe znaczenie nie tylko w dziejach polskiego parlamentaryzmu, lecz także w historii powszechnej. Uchwalenie Ustawy Rządowej było wydarzeniem tak przełomowym, że cała Europa okrzyknęła je swego czasu rewolucją.Uczniowie naszej szkoły zobowiązali się do wywieszenia flagi na domach w celu uczczenia tego szczególnego dnia. Wykonali również prace plastyczne o tematyce związanej z uchwaleniem ustawy.Przypominamy również o innych ważnych wydarzeniach:

1 maja – Święto Pracy.1 maja 2004 roku Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami.

2 maja – Dzień Flagi; dzień ten ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.

Świętujmy razem!

Wywieś flagę!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.