Komunikat

Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19,
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich zawiesił zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.

Ponadto informuję, że rodzicom/prawnym opiekunom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych (art. 4. ust. 1. z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 374).

Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) jest dostępny do pobrania „Wzór oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym (plik docx 15kb)”.

Szanowni Państwo, proszę również o dopilnowanie, aby dzieci w tym okresie nie przemieszczały się oraz nie przebywały w dużych skupiskach ludzkich. Należy także przestrzegać higieny zgodnie z zaleceniami profilaktyki epidemiologicznej.

Nauczyciele – początkowo klasy 8, a w przypadku wydłużenia okresu zawieszenia również młodszych klas –  poinformują Państwa drogą elektroniczną, jaki jest zakres materiału do przerobienia w domu, by dzieci miały jak najmniejsze zaległości w nauce i by zająć im wolny czas.

Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły, gdzie będą się ukazywały wszystkie informacje.

                                              Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Smarchowicach Wielkich
Elżbieta Orlińska – Mościcka


Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.