Kapliczki

Kapliczki przydrożne i krzyże na rozstajach były od zawsze stałym elementem polskiego krajobrazu.                 W czasach trudnych (wojny, kataklizmy) niosły pociechę i ukojenie. Ludzie zatrzymywali się przy nich na pośpieszną modlitwę. A w maju całe wioski zbierały się przy nich na wspólnej modlitwie maryjnej (tzw. „majowe”). Spontanicznie spotykano się też pod krzyżem czy kapliczką w chwilach narodowego zagrożenia, by razem błagać o ocalenie.

Brak przekazu międzypokoleniowego powoduje, że zapomnieniu ulegają opowieści o  ważnych wydarzeniach, które były powodem wznoszenia kapliczek. W celu kształtowania tożsamości regionalnej oraz uwrażliwienia uczniów na małą architekturę sakralną zrealizowałam z młodzieżą klas V – VIII innowację pt.:  „Ocalić od zapomnienia…Przydrożne krzyże i kapliczki w mojej małej ojczyźnie”. Efekty pracy uczniów można zobaczyć w poniższej prezentacji.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.