Drogi Rodzicu…

Drogi Rodzicu

oto

pięć kluczowych umiejętności na osiągnięcie sukcesu w szkole

Nigdy nie jest zbyt wcześnie albo za późno na to, aby pomóc dziecku rozwinąć umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole.

Dowiedz się jak należy to zrobić. Aby Twoje dziecko osiągnęło sukces w szkole musi przede opanować poniższe umiejętności

1. Być dobrze zorganizowane,
2. Umieć zarządzać czasem,
3. Określić swoje priorytety,
4. Umieć się skoncentrować,
5. Mieć motywację.

Oto kilka praktycznych wskazówek jak mu wskazać właściwą drogę w tym kierunku i pomóc osiągnąć sukces.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem

Aby dowiedzieć się które z wyżej wymienionych umiejętności Twoje dziecko już posiada, a które musi dopiero rozwinąć lub poprawić, zacznij od spokojnej rozmowy dotyczącej celów jakie dziecko pragnie osiągnąć. Zapytaj je o ulubione przedmioty w szkole oraz o te których zdecydowanie nie lubi.  Dowiedz się czy jest zadowolone ze swoich ocen i osiągnięć szkolnych. Dziecko najlepiej wie co sprawia mu trudności i co powinno poprawić.

Doszukuj się wskazówek

Postaraj się nie tylko bazować na własnych obserwacjach, ale także na samoocenie Twojego dziecka. Może jest ono obarczone zbyt dużą ilością zadań, obowiązków i zajęć? A więc problemem może być brak umiejętności zarządzania czasem.

Może ma problemy z wypełnianiem swoich obowiązków? A więc problemem może być umiejętność skoncentrowania się – dziecko zbyt łatwo się rozprasza, nie potrafi się skupić na wykonywanym zadaniu.

Czy na pewno chętnie chodzi do szkoły i odrabia prace domowe? Może szkoła po prostu go nie interesuje, bo problemem jest brak motywacji do nauki.

Zdefiniuj obszary problemowe

Zacznij od zdefiniowania które z powyższych umiejętności stanowią problem dla Twojej pociechy.

1. Bycie dobrze zorganizowanym

Aby odnosić sukcesy w szkole dziecko musi posiadać umiejętność zorganizowania się i to na każdym kroku (czy chodzi o odrabianie pracy domowej, spakowanie się do szkoły, przeczytanie lektury czy też przekazanie rodzicom informacji od nauczyciela np. na temat zebrania). Dla wielu uczniów problemem jest właśnie brak tej umiejętności zorganizowania.

Oto kilka wskazówek jak pomóc dziecku być zorganizowanym:

Sporządź listę rzeczy, które Twoje dziecko musi codziennie spakować do szkoły oraz z niej zabrać . Przyklej jedną kopię na drzwiach wyjściowych w domu a drugą umieść w plecaku dziecka. Postaraj się sprawdzać wraz z dzieckiem każdego dnia czy pamięta co znajduje się na liście.

Sprawdź jak i kiedy dziecko odrabia pracę domową i czy ma porządek w zeszytach. Usiądźcie i razem postarajcie się wypracować system w tym zakresie, z którego dziecko będzie chciało korzystać. Np. ustalcie najlepszą porę odrabiania lekcji.

Poszukaj razem z dzieckiem prostych narzędzi przydatnych w dobrej organizacji pracy – takich jak okładki, zakładki, karteczki samoprzylepne, teczki, skoroszyty, markery itp.

2. Zarządzanie czasem

Wielu uczniów ma problemy z takim zorganizowaniem czasu, aby zdążyć spokojnie wykonać swoje zadania i obowiązki. Powszechna jest wśród uczniów praktyka odkładania obowiązków na ostatnią chwilę. Chyba każdy z nas zna ten problem. Czy będąc jeszcze uczniami nie odkładaliście napisania wypracowania na ostatni dzień nawet jeśli praca była zadana tydzień wcześniej?

Nauczenie się zarządzania czasem w taki sposób aby podzielić go na odpowiednie „bloki produkcyjne”, wymaga praktyki i doświadczenia. Ważna jest te z systematyczność.

Oto kilka wskazówek które powinny pomóc Twojemu dziecku zarządzać czasem:

Zobacz jakie zadania i prace ma dziecko do wykonania w ciągu najbliższego miesiąca oraz jakie czekają go w tym czasie sprawdziany i testy. Rozpisz plan wykonania tych obowiązków zaczynając od daty zakończenia najbardziej czasochłonnych zadań lub daty sprawdzianu. Pamiętaj, aby zadania podzielić na mniejsze partie (np. zadania do wykonania każdego dnia) i planować od daty końcowej wstecz. Co to oznacza – jeśli np. w połowie miesiąca Twoje dziecko czeka jakiś duży sprawdzian, podziel materiał jaki musi powtórzyć na mniejsze partie i rozpisz na poszczególne dni. Zostaw np. dwa ostatnie dni na powtórzenie całego materiału. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.

Zaobserwuj ile czasu dziecko poświęca  w każdym tygodniu na wykonywanie zadawanych do domu lekcji,  a następnie pomóż mu opracować plan odrabiania lekcji tak aby nie były one dla niego dużym obciążeniem (np. jeśli dziecko ma we wtorki więcej czasu na odrabianie lekcji może poświęcić go na  odrobienie również lekcji które są zadane dopiero na czwartek lub piątek).

Razem z dzieckiem określ najlepszą porę w ciągu dnia na odrabianie lekcji i pomóż mu trzymać się wyznaczonego planu.
Jeśli wyznaczony czas odrabiania lekcji okaże się niewystarczający , pomóż dziecku wygospodarować dodatkowy czas w ciągu dnia – być może będzie musiało pouczyć się więcej rano albo w ciągu weekendu.

3. Określenie priorytetów

Czasami powodem niepowodzeń w szkole jest to, że dziecko nie wie na czym powinno się skoncentrować i w jaki sposób zabrać się do pracy. Umiejętność określania swoich priorytetów dotyczy w zasadzie każdej dziedziny życia, nie tylko szkoły, więc jest przydatna na co dzień i nigdy nie jest zbyt późno aby zastanowić się co jest dla nas najważniejsze.

Oto kilka rad jak pomóc dziecku określać priorytety:

Poproś, aby dziecko wypisało na kartce wszystkie rzeczy jakie ma do zrobienia włączając w to również zadania nie związane ze szkołą.
Następnie poproś, aby nadało każdemu zadaniu stopień w skali od 1 do 3 przy czym 1 oznacza zadania najważniejsze

 

 
Porozmawiaj z dzieckiem o każdym opisanym zadaniu po to aby poznać jego priorytety. Jeśli np. oznaczyło jedynką jakieś zajęcia pozalekcyjne lub imprezy towarzyskie będziesz wiedzieć co jest dla niego najważniejsze i na czym skupia swoją uwagę.

Pomóż dziecku zmienić stopień przy niektórych zadaniach, szczególnie tych związanych ze szkołą tak aby to zajęcia i zadania związane ze szkołą stały się priorytetem. Następnie niech przepisze listę zadań tak aby rzeczy najważniejsze znalazły się na początku listy. Sprawdzaj systematycznie sporządzoną w ten sposób listę aby zobaczyć jak się zmienia i w jaki sposób dziecko określa ważność nowych zadań i wyzwań szkolnych.
4. Umiejętność koncentracji

Nieważne do czego przygotowuje się Twoje dziecko, czy jest to sprawdzian z matematyki czy test z języka angielskiego, musi mieć ciszę i spokój. Jak najmniej rzeczy powinno go rozpraszać.

Zobacz jak możesz pomóc dziecku skoncentrować się na nauce:

  • Wyłącz dostęp do poczty elektronicznej i gier gdy Twoje dziecko uczy się przy komputerze.

  • W czasie nauki dziecka telefon i telewizor powinny znajdować się poza jego zasięgiem najlepiej je wyłączyć.

  • Znajdź dziecku odpowiednie miejsce do nauki. Jeśli przygotowuje np. jakiś projekt naukowy może potrzebować dużo przestrzeni, jeśli natomiast uczy się do testu z niemieckiego wystarczy dobrze oświetlone biurko.

  • Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest aby dziecko przygotowało sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy.

  • Dopilnuj aby rodzeństwo nie przeszkadzało dziecku w nauce.

5. Motywacja do nauki.

Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Wiele z nich zwleka z odrabianiem lekcji, odkłada szkolne obowiązki na później, z niezadowoleniem siada do książek. Powodem jest brak motywacji. Rodzice często zastanawiają się, w jaki sposób zachęcić dziecko do nauki. Dobrą metodą jest odwołanie się do zainteresowań dziecka .

Oto kilka porad jak zmotywować dziecko do nauki:

Postaraj się wykorzystać rzeczy których dziecko się uczy w szkole w życiu codziennym – niech jednocześnie utrwala w ten sposób materiał ze szkoły. Pomóż mu dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Np. jeśli akurat w szkole przerabia procenty, niech przy następnej wizycie w sklepie obliczy jaka była wcześniejsza cena przecenionego o 30% towaru.

Staraj się łączyć zainteresowania Twojej pociechy z nauką. Jeśli interesuje się muzyką, poleć mu kilka artykułów czy książek o życiu muzyków i pokaż ile muzyka i nauka języków obcych mają ze sobą wspólnego.
Niech dziecko samo decyduje w pewnych sprawach i kontroluje swoje życie. Niech pod twoim nadzorem ustali swoje godziny odrabiania lekcji, zorganizuje system nauki, wybierze temat wypracowania itp.

Zachęcaj dziecko do myślenia, do rozmów, do wyrażania własnych opinii.

Nie zapominaj pytać czego się nauczyło w szkole danego dnia. Niech opowie o tym własnymi słowami.

Jeśli dziecku coś się udało, pogratuluj mu. Doceniaj każdy jego sukces, nawet ten najmniejszy. Każdy lubi, gdy jego starania są zauważane. Bardzo często dzieci nawet nie starają się  wykonać jakiegoś zadania bojąc się że nie dadzą sobie rady lub mając w pamięci wcześniejsze niepowodzenia. Możesz to zmienić doceniając postępy swojej pociechy, nawet jeśli są one drobne. Nie stawiaj dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosuj do jego możliwości.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.