Drodzy Rodzice

Nasza placówka wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą od 25 maja 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zostaliśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej oraz płyny  dezynfekcyjne przez Urząd Miejski w Namysłowie, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Opieką zostają objęci uczniowie kl. I – III oraz wychowankowie przedszkola.

Dzieci mają zapewniony dowóz do placówki oraz posiłki.

W szkole odbywać się będą konsultacje z nauczycielami:

– od 25 maja 2020r do 29 maja 2020r dla uczniów kl.VIII wg. harmonogramu:

 • Poniedziałek  13.30 -15.00 – matematyka
 • Wtorek 13.30-15.00 – j. niemiecki
 • Środa 13.30-15.00 –  j. polski
 • Czwartek 13.30-15.00 – pozostałe
 • Piątek 13.30-15.00 – pozostałe

– od 01 czerwca 2020r dla pozostałych klas w godz. 13.30-15.00 wg zapotrzebowania zgłoszonego wychowawcy klasy. Informacje co do potrzeb dziecka należy zgłaszać wychowawcy do 28 maja 2020 r.

Obowiązki rodzica

*Rodzice lub inne osoby przyprowadzające uczniów lub wychowanków do placówki muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia lub wychowanka do szkoły. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

* Rodzic jest zobowiązany do:

 1. przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, aby można było zapewnić mu odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole lub przedszkolu
 2. zaopatrzenia swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły lub przedszkola
 3. przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 4. dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 5. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania;
 6. stosowania podstawowych zasadach higieny samemu, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

* Rodzic zna czynniki ryzyka covid-19 zarówno u dziecka, jak i innych domowników oraz ma świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.

* Z uwagi na konieczność planowania organizacji posiłków, obowiązkiem rodzica jest poinformowanie sekretariatu szkoły o dłuższej nieobecności ucznia lub wychowanka.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.