Czytajmy dzieciom

Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, które jest zdominowane przez agresywne wzorce masowej kultury.  Aby zachęcić dzieci do słuchania bajek, opowiadań należy im dać dobry przykład. Dlatego w celu propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych prowadzony jest w przedszkolu program „Czytajmy dzieciom książki”.

Oprócz nauczycieli, dzieciom czytają też książeczki zaproszeni goście. W grupie „ Misiów” bajkę  pt. „ Czerwony Kapturek” czytała mama jednego z chłopców uczęszczającego do tej grupy. Pani Jola, czytając pokazywała dzieciom obrazki i wraz z nimi je omawiała. Następnie odbył się quiz. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania  dotyczące treści bajki. Po omówieniu tekstu, pięknie pokolorowały ilustracje, później bawiły się pacynkami postaci z przeczytanej bajki.

 Pani Joli serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.


Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.