18-19 maja 2020 r.

Witam Rodziców oraz kochane dzieci. Poniżej przedstawiam tematykę zajęć oraz ćwiczenia dla grupy starszej. Pozdrawiam serdecznie.

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

TEMAT DNIA 18.05.2020 r. : NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE ŚWIATA

 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • porusza się zgodnie z rytmem,
 • śpiewa piosenkę,
 • wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru,
 • rozpoznaje herb swojej miejscowości.

 

Przebieg

 

 1. Śpiewanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik). Wykonywanie ćwiczeń ruchowych do muzyki zgodnie z rytmem.

 

 1. Są na całym świecie miasteczek tysiące zataczają przed sobą koła prawą ręką,

i są też wioseczki jak z bajeczki.                         zataczają przed sobą koła lewą ręką,

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,              zataczają przed sobą duże koła –

tam domki, łąki, pola, rzeczki.                             równocześnie ręką lewą i ręką prawą,

                                                                                         wskazują, zgodnie z rytmem, różne

                                                                                          strony – raz lewą, raz prawą ręką,

 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.          Półkola zamieniają się w koła,

Tutaj swoje mam radości i troski.                            maszerują po okręgach z równoczesnym

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.   kołysaniem chorągiewkami nad głowami,  

To jest mój kawałek Polski.                                    zatrzymują się, wykonują obrót wokół

Najpiękniejsze miejsce świata,                               siebie, dłonie, w których trzymają

w prawo, w lewo, w tył i w przód!                         chorągiewki, składają na piersiach,

Taki to mój mały cud!                                             ponownie maszerują po okręgach

                                                                                       z równoczesnym kołysaniem chorągiewkami

                                                                                               nad głowami,

                                                                                            zatrzymują się, wykonują obrót wokół

                                                                                            siebie, dłonie, w których trzymają

                                                                                            chorągiewki, składają na piersiach,

                                                                                            rapują w prawo, w lewo, w tył i w przód.

 

 1. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.

W jednym miejscu śmiechy,

a w drugim muzyka, a w trzecim cicho płyną chmurki.

Ref.: A ja mieszkam…

 

 1. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.

Ja także kocham miejsce swoje.

 

Ref.: A ja mieszkam…

 

 1. Wykonanie papierowych serwetek.

Obrazki, zdjęcia, oryginalne serwetki, dla każdego dziecka: kartki z kolorowego papieru, nożyczki.

 • Pokaz sposobu składania papieru kolorowego i wycinania poszczególnych elementów.
 • Oglądanie powstałych serwetek, zwrócenie uwagi na symetryczność wzorów powstałą, dzięki odpowiedniemu złożeniu papieru.
 • Porównanie powstałych serwetek, z serwetkami charakterystycznymi dla danego regionu, zwrócenie uwagi na: powtarzające się wzory, elementy zdobnicze oraz kolorystykę.
 1. Odtwarzajmy rysunki – jedno dziecko z pary rysuje na plecach partnera różne, proste formy, np.: linię prostą, koło, jakiś zygzak, trójkąt, spiralę, a partner próbuje odtworzyć te rysunki krokami na podłodze. Potem następuje zamiana ról.

 

 1. Herb naszej miejscowości – wydzieranka z papieru kolorowego.
 • Oglądanie herbu miejscowości, z której pochodzą dzieci. Wyjaśnianie znaczenia herbu. Obrazek herbu miejscowości, w której mieszkają dzieci.
 1. zwraca uwagę dzieciom, z jakich elementów składa się herb, wyjaśnia, co one oznaczają. Dzieci wodzą palcem po rysunku herbu w prawą i w lewą stronę.

 

 1. Karty pracy, cz. 4, s. 23-24 (fioletowe)

 

 1. Spacer po swojej miejscowości, osiedlu. Zabawy na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

TEMAT DNIA 19.05.2020 r.: ALBUM MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wspólnie z kolegami/koleżankami wykonuje album,
 • umieszcza album w kąciku regionalnym,
 • ogląda rzeczy wykonane przez twórcę ludowego,
 • wie, co robi garncarz, tkacz…

 

Przebieg

 

 1. Utrwalanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik).

 

            https://www.youtube.com/watch?v=iVG0iRLjMqE

 

 1. Wykonanie koperty z adresem.

Dla każdego dziecka: rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki.

Dzieci wycinają rysunek rozłożonej koperty; zaginają go wzdłuż przerywanych linii i sklejają w odpowiednich miejscach. Zapisywanie przez N. na kopercie adresu zamieszkania podanego przez dziecko.

 

 1. Wykonanie albumu swojej miejscowości.
 • Rozwiązywanie zagadek o wybranych punktach charakterystycznych dla danej miejscowości.

Obrazek/widokówka przedstawiająca charakterystyczne punkty dla danej miejscowości. N. opisuje wybrane miejsce, zabytek, a dzieci odgadują co to jest, i odszukują pasujący obrazek, widokówkę.

 • Zapoznanie ze sposobem wykonania albumu reklamującego miejscowość, w której mieszkają dzieci i zachęcającego do jej odwiedzenia. − Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu albumu i jego treści.
 • Wykonanie pracy przez dzieci. Kartki (wcześniej ozdobione stemplami z ziemniaków owiniętymi materiałem o wyraźnej fakturze, np.: sztruks, koronka, szare płótno) dla każdego dziecka, widokówki, obrazki, klej, mazak, wstążeczka, dziurkacz, kartonowa okładka z herbem miejscowości, napis Moja miejscowość.
 • Dzieci naklejają na kartkach widokówki, obrazki przedstawiające daną miejscowość.
 • Następnie przyklejają pod widokówkami, obrazkami podpisy informujące, o tym co przedstawiają oraz imiona dzieci, które daną stronę wykonały.
 • Dołączają kartonową okładkę z herbem miejscowości, pokolorowanym przez chętne dziecko i tytułem albumu Moja miejscowość.

 

 1. Oglądanie przedmiotów, które wykonał twórca ludowy własnoręcznie (np.: garncarz – miski, talerze, dzbanki, garnki gliniane; tkacz – różne małe i większe kilimy utkane na krosnach).

 

 1. Karty pracy, cz. 4, s. 25-26 (fioletowe)
 2. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

 

Komentarze są wyłączone.