14-15 maja 2020 r.

Witam Rodziców oraz kochane dzieci. Poniżej przedstawiam tematykę zajęć oraz ćwiczenia dla grupy starszej. Pozdrawiam serdecznie.

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

TEMAT DNIA 14.05.2020 r. : MAŁE MIASTECZKO

Cele operacyjne:

Dziecko:

• wypowiada się całymi zdaniami,

• wymienia różnice między miastem a wsią,

• dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy,

• wymienia nazwy pobliskich ulic.

Przebieg

 1. Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik).

 1. Są na całym świecie miasteczek tysiące

  i są też wioseczki jak z bajeczki.

  Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,

  tam domki, łąki, pola, rzeczki.

  Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.

  Tutaj swoje mam radości i troski.

  Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.

  To jest mój kawałek Polski.

  Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!

  Taki to mój mały cud!

  2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.

  Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.

  W jednym miejscu śmiechy,

  a w drugim muzyka, a w trzecim cicho płyną chmurki.

  Ref.: A ja mieszkam…

  3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.

  Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.

  Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.

  Ja także kocham miejsce swoje.

  Ref.: A ja mieszkam…

 1. Rozmowa na temat piosenki.

  O jakim miejscu jest piosenka?

  Jakie ono jest?

  Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”?

  Określanie nastroju i budowy piosenki.

  Określanie charakteru melodii i metrum piosenki. Zaznaczenie klaśnięciem pierwszej miary taktu. Taktowanie w metrum czterodzielnym.

  Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego.

 2. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.

  • Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą kochamy.

  Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, wymyślonym przez nie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię.

 1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.

  W małym miasteczku nie ma wieżowców,

  schodów ruchomych ni zoo,

  lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,

  które śpiewają wesoło.

  Dokoła rynku stoi rząd domów

  w siedmiu kolorach tęczy;

  ruch jest nieduży, spokojnie, miło,

  czasami pszczoła zabrzęczy.

  Czyste powietrze pachnie zielenią,

  na niebie świeci słoneczko,

  wszędzie jest blisko, ludzie się znają,

  dbają o swoje miasteczko.

 2. Rozmowa na temat wiersza.

  Jak wygląda małe miasteczko?

  Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?

  Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem.

 3. Karty pracy, cz. 4, s. 20 (fioletowe)

 4. Spacer po swojej miejscowości, osiedlu.

  Zadaniem dzieci na spacerze jest:

  oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych,

  zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne,

  zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy,

  poznawanie nazw mijanych ulic,

  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

TEMAT DNIA 15.05.2020 r.: MIEJSCA, KTÓRE ZNAM

Cele operacyjne:

Dziecko:

Przebieg

 1. Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik).

https://www.youtube.com/watch?v=iVG0iRLjMqE

 1. Zabawy z kostkami.

  Dwa zestawy dużych kostek.

  W pierwszym zestawie – przeznaczonym do dodawania – kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero.

  W drugim zestawie – przeznaczonym do odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć.

  • Dodawanie z użyciem kostek.

  Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczą oczka.

  • Odejmowanie z użyciem kostek. Dzieci kolejno rzucają kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmują liczbę kropek z drugiej kostki.

 2. Ćwiczenie oddechowe Rodzina.

  Szablony domu i członków rodziny, słomki.

  Dzieci zajmują miejsca przy stolikach. Przy każdym znajduje się wycięty z kolorowych kartek szablon domu oraz członków rodziny. Zadaniem każdej osoby jest przeniesienie za pomocą słomki szablonów członków rodziny na szablon domu.

 3. Karty pracy, cz. 4, s. 21-22 (fioletowe)

  Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 75.

 4. Ćwiczenia gimnastyczne:

  Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle.

  Dzieci poruszają się swobodnie po sali, trzymając kręgle w ręce. Na mocne uderzenie w bębenek zatrzymują się i manipulują kręglami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają i łapią.

  Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód.

  Dzieci w siadzie prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).

  Skręty Na prawo, na lewo.

  Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów kręglami.

  Skrętoskłony Witamy stopy.

  Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, kręgle trzymają obiema rękami).

  Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle.

  Dzieci leżą na brzuchu, trzymają kręgle w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują ręce; oglądają kręgle, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek.

  Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie.

  Dzieci leżą na plecach, trzymają kręgle w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – dążą do spotkania nóg z kręglami; potem powracają do pozycji wyjściowej.

Komentarze są wyłączone.