08-11 maja 2020 r.

Witam Rodziców oraz kochane dzieci. Poniżej przedstawiam tematykę zajęć oraz ćwiczenia dla grupy starszej. Pozdrawiam serdecznie.

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ

TEMAT DNIA 08.05.2020 r. : JAK DBAĆ O PRZYRODĘ

Cele operacyjne:

Dziecko:

• segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu,

• liczy w dostępnym mu zakresie,

• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Przebieg

 1. Słuchanie piosenki Ochroń Ziemię (sł. i muz. Krystyna Gowik).

  https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8

 1. Klasyfikowanie z użyciem kart logicznych.

  Dostrzeganie cech wspólnych danych roślin i cech je różniących. Segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę.

  Dla każdego dziecka: wyprawka – karta H, karta I, nożyczki.

  Dzieci dostają karty, wycinają kwiaty. N. ma przygotowane kartoniki, na których będzie kodował wraz z dziećmi cechy kwiatów przedstawionych na kartkach:

  wielkość, np. sylwetki człowieka, większa i mniejsza,

  kolor, np. plamy: różowa, żółta, czerwona,

  kształt – obrazek róży, pierwiosnka. N. mówi i pyta:

  Przyjrzyjcie się kartom. Co jest na nich przedstawione?

  Jak można je rozdzielić? (Dzieci podają różne propozycje, np. osobno duże kwiaty, osobno małe kwiaty; rozdzielanie według kształtów kwiatów).

  Rozłóżcie karty na dwie grupy tak, aby w jednej z nich były obrazki dużych kwiatów, a w drugiej – małych kwiatów.

  Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki małych kwiatów? (Np. małą sylwetą człowieka).

  Jak zaznaczymy na kartoniku, że tu leżą obrazki dużych kwiatów? (Np. większą sylwetą człowieka). Dzieci zsuwają karty. N. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (małe lub duże), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.

  Rozłóżcie karty według kolorów.

  Jak zaznaczycie na kartonikach, jakie kolory mają karty w każdej grupie? (Np. plamami w danym kolorze). Dzieci zsuwają karty. N. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (żółte, różowe lub czerwone plamy), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę.

  Rozłóżcie karty według przedstawionych na nich kształtów kwiatów.

  Jak zaznaczylibyście na kartonikach, jakie kwiaty są na obrazkach w każdej grupie? (Rysunkiem tulipana, róży, pierwiosnka).

  Dzieci zsuwają karty. N. pokazuje kartonik z zakodowaną cechą (rysunek kwiatu tulipana, róży, pierwiosnka), a dzieci wybierają spośród wszystkich kart tylko te, na których obrazki mają wskazaną cechę. Teraz N. sprawdza, czy dzieci potrafią wyróżnić wskazane cechy kart. Pokazuje kartonik z zakodowaną cechą, a dzieci wybierają odpowiednie karty. N. wybiera karty, a dzieci mają wskazać kartonik z odpowiednią cechą i ją nazwać. Dopiero kiedy N. upewni się, że dzieci potrafią wyróżnić i nazwać cechy obrazków, może przystąpić do ćwiczeń w wyróżnianiu dwóch cech jednocześnie.

 2. Oglądanie albumów, książek przedstawiających roślinność Polski. Oglądanie mapy Polski, wskazywanie na niej dużych obszarów leśnych, np. Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy. Zwracanie uwagi na rolę lasów.

 1. Zabawa ruchowa – Dzięcioł na drzewie. Dzieci, w staniu w lekkim rozkroku, naśladują ruchy dzięcioła stukającego w pień drzewa (wykonują skłony i skręty głowy).

 2. Karty pracy, cz. 4, s. 14-15 (fioletowe)

  Karty pracy, Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 74 (zielone)

  Karta pracy, cz. 2, s.38 (czerwone)

 3. Zabawy na świeżym powietrzu

  Zabawy badawcze – Gdzie jest powietrze?

  Dla każdego dziecka: balon, słomka do napojów, kubeczek z wodą, paski bibuły zawieszone na nitce.

  Rozmowa na temat powietrza (przypomnienie) – gdzie się znajduje; czy ma kolor, kształt; w jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas.

  Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza z balonów w kierunku własnych twarzy.

  Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka z wodą – obserwowanie powstających bąbelków.

  Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.

  Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem. N. wyjaśnia, że powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się jako wiatr. Podkreśla znaczenie powietrza dla życia ludzi i zwierząt oraz jego wszechobecność wokół nas.

  Zabawa ruchowa – Gęsty las – rzadki las. Na hasło: Gęsty las, wszystkie dzieci skupiają się wokół N., a na hasło: Rzadki las, dzieci rozbiegają się po ogrodzie przedszkolnym i biegają w podskokach do chwili, gdy usłyszą hasło: Gęsty las itd.

  Zabawy swobodne z zastosowaniem urządzeń ogrodowych.

TEMAT TYGODNIA: DBAMY O PRZYRODĘ

TEMAT DNIA 11.05.2020 r. : OCHROŃ PRZYRODĘ

Cele operacyjne:

Dziecko:

• porusza się przy piosence,

• śpiewa piosenkę,

• wykonuje papierowy pojemnik na śmieci,

• segreguje śmieci.

Przebieg

 1. Utrwalanie piosenki Ochroń Ziemię (sł. i muz. Krystyna Gowik). Rytmiczne poruszanie się i wyklaskiwanie refremu i zwrotek.

  https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8

 1. Wyjaśnianie słów lasy to płuca Ziemi.

  N. nawiązuje do wcześniejszej rozmowy, wyjaśnia, że lasy to płuca Ziemi, bo produkują tlen, którym oddychamy, zatrzymują także pył i kurz, oczyszczają powietrze, a drzewa iglaste wydzielają olejki eteryczne.

 2. Zabawa graficzna – Drzewko.

  Kartka z rysunkiem konturu drzewa (dla każdego dziecka).

  Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym konturem drzewa. W zależności od kształtu drzewa wypełnia rysunek trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste drzewa, np. dąb).

 3. Zabawa Kolorowe kartoniki – rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Kolorowe kartoniki w trzech kolorach, kolorowa opaska w jednym z trzech kolorów, jakie mają kartoniki (dla każdego dziecka), tamburyn.

  N. układa w określonym miejscu na dywanie kolorowe kartoniki w rytmie – trzy sekwencje. Dzieci, oznaczone kolorowymi opaskami, w rytmie tamburynu poruszają się po sali. Mocne uderzenie w tamburyn jest sygnałem, żeby dzieci zajęły miejsca przed kartonikami, w szeregu, zgodnie z zapisem ułożonym na dywanie. Zabawę powtarzamy. N. zmienia kolejność kartoników, dodaje kolejne, w zależności od możliwości dzieci.

 4. Praca plastyczna Segregujemy śmieci.

  Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 21, klej, nożyczki, kredki.

  Oglądanie rysunków pojemników służących do segregowania śmieci.

  Wycinanie z karty elementów pojemników.

  Kolorowanie pojemników na odpowiednie kolory, w zależności od rodzaju śmieci, jakie należy do nich wrzucać (przedstawione na rysunkach).

  Składanie i sklejanie pojemników zgodnie z instrukcją.

  Wykonanie prac przez dzieci.

  Umieszczenie prac w kąciku dla rodziców.

  Porządkowanie miejsc pracy.

 5. Karty pracy, cz. 4, s. 16-17 (fioletowe)

 6. Zabawy na świeżym powietrzu: spacer – przyglądanie się otoczeniu (czy jest czyste, czy zaśmiecone).

Komentarze są wyłączone.