List do rodziców nr 5 („WIEJE I PADA”)

„WIEJE I PADA”

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć

o tym, jak żyć, co robić i jak postępować,

nauczyłem się w przedszkolu…

Robert Fulghum

Drodzy Rodzice!

W minionym czasie mieliśmy możliwość poznania zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla różnych pór roku. Natura rządzi się swoimi prawami, które człowiek próbuje zrozumieć i uczy się sobie z nimi radzić. Najważniejsze jest jednak to, że powinien je szanować, uwzględniać w swoim postępowaniu, m.in. po to, aby unikać zagrożeń. Poznanie zjawisk atmosferycznych nauczy dziecko rozumienia ich konsekwencji, ich przewidywania, zapobiegania zagrożeniom, podejmowania rozsądnych decyzji i nienarażania się na niebezpieczeństwo (np. ubierania się stosownie do pogody i temperatury).

Wprowadzamy w świat wartości: ja, odpowiedzialność, samodyscyplina, szacunek, współpraca.

Uczymy tego, co najważniejsze

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, rozumienia zmienności pór roku, istoty zjawisk atmosferycznych, ich pozytywnych i negatywnych skutków, umiejętności wykorzystania zjawisk atmosferycznych, unikania zagrożeń;

 • rozwijanie poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas wytwarzania prac plastycznych i konstrukcji z klocków wg własnego pomysłu, umiejętności dzielenia się swoimi spostrzeżeniami;

 • wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych dzieł i podczas zabaw grupowych, poszanowania pracy własnej i innych;

 • budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności m.in. poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, ubierania się stosownie do pogody.

 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

 • rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej, sprawności manualnej;

 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych tekstów, zapamiętywania powtarzających się fragmentów i ich recytowania; wzbogacanie słownictwa z zakresu tematyki zajęć; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, np. pogody i zjawisk atmosferycznych; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej;

 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej i słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej;

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej m.in. poprzez łączenie różnych barw w celu otrzymania nowych kolorów, wrażliwości muzycznej m.in. poprzez śpiewanie piosenek, poznanie instrumentów muzycznych: trąbki, fletu, fortepianu;

 • rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez układanie historyjki obrazkowej, wskazywanie konsekwencji ubierania się nieadekwatnie do pory roku i pogody; inspirowanie do działań konstrukcyjnych (wznoszenie pionowych i poziomych konstrukcji z klocków, wykonywanie wiatraczka wg instrukcji obrazkowej);

 • wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 6 i jej graficznego obrazu, do rozumienia aspektu porządkowego liczb i posługiwania się liczebnikami porządkowymi; tworzenie sześcioelementowych zbiorów, praktyczny rozkład liczby 6 na składniki; wdrażanie do rozumienia pojęć: duży – mniejszy – mały, długi – krótszy – krótki, gruby – cieńszy – cienki, stałości liczby przedmiotów w zbiorze niezależnie od zmiany w ich układzie; dobieranie do pary wg zauważonych podobieństw; rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kształtów figur geometrycznych.

Jak wspierać dziecko?

Warto rozwijać u dziecka umiejętność posługiwania się określeniami: duży, mały, mniejszy, najmniejszy, długi, krótki, krótszy, najkrótszy, gruby itp. W zabawie z dzieckiem można układać szeregi różnych elementów od największego do najmniejszego, od najdłuższego do najkrótszego, używając tych określeń, albo prosić dziecko o wyszukanie w otoczeniu tego, co jest najmniejsze i tego, co jest największe itd.

Warto porozmawiać o… tym, jak unikać zagrożeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi!

Należy uświadamiać dziecko, że przyroda rządzi się swoimi prawami. Niektóre zjawiska atmosferyczne mogą być dla człowieka niebezpieczne. Dlatego trzeba uczyć dziecko podstawowych i praktycznych zasad właściwego zachowania się podczas silnego wiatru, ulewnego deszczu, burzy. Ale także uświadamiać, że nie wolno dotykać językiem metali w czasie mrozu, lizać sopli, ślizgać się po zamarzniętych zbiornikach wodnych… (zwłaszcza że dzieci w tym wieku miewają przeróżne pomysły). Nie chodzi o to, aby je straszyć, ale o to, by przedstawić realne zagrożenia i uczyć, jak ich unikać.

Warto poczytać…

L. Bardijewska, Śmieszynka, Drobinka, czyli przygody kropelki wody, Bajka

Opowiadanie o obrazie – dla dziecka i rodziców

Chłodne niebo zasnute chmurami, pochylone od wiatru gałęzie drzew, liście porywane gwałtownymi podmuchami. To obraz jesieni, która przynosi nam trochę smutku i zadumy. Mała postać zmierza drogą w kierunku widzianych w oddali domów. Tam można się ogrzać, popatrzeć przez okno na szarą, zasypiającą przyrodę.

Komentarze są wyłączone.