Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Wychowawca gr.I„ żabki”- mgr Sylwia Grądkowska

Nauczyciele uzupełniający:

mgr Ludwika Hejna

mgr Marek Kwiatkowski

mgr Mariola Maryniak

mgr Elżbieta Furmańska

Pomoc nauczyciela: Patrycja Szymczykowska

Wyprawka dla gr I:

 1. Blok techniczny biały1 szt
 2. Blok rysunkowy kolorowy-1szt
 3. Blok techniczny kolorowy-1 szt
 4. Kredki woskowe bambino-1 op
 5. Kredki ołówkowe (grube)-1 op
 6. Temperówka
 7. Teczka papierowa
 8. Bibuła-4 kolory
 9. Klej w tubce-2 szt
 10. Klej w sztyfcie-2 szt
 11. Kolorowanka
 12. Chusteczki higieniczne-1 op ( 100szt)
 13. Chusteczki mokre-1op
 14. Obuwie zmienne
 15. Papier ksero -1 op
 16. Plastelina
 17. Farby plakatowe ( 6 kolorów), pędzel
 18. Ręczniki papierowe – 1op

Wychowawca gr II „ biedronki”- mgr Katarzyna Pierucka

Nauczyciele uzupełniający:

mgr Alina Juzwiszyn

mgr Łucja Golańska

mgr Ludwika Hejna

mgr Marek Kwiatkowski

Pomoc nauczyciela: Magdalena Burdzy

     Wyprawka dla gr II

 1. Blok techniczny biały-1szt
 2. Blok rysunkowy kolorowy-1szt
 3. Blok techniczny kolorowy-1 szt
 4. Kredki woskowe bambino-1 op
 5. Kredki ołówkowe (grube)-1 op
 6. Temperówka
 7. Teczka papierowa
 8. Bibuła-4 kolory
 9. Klej w tubce-2 szt
 10. Klej w sztyfcie-2 szt
 11. Kolorowanka
 12. Chusteczki higieniczne-1 op ( 100szt)
 13. Chusteczki mokre-1op
 14. Obuwie zmienne
 15. Papier ksero -1 op
 16. Plastelina
 17. Farby plakatowe ( 6 kolorów), pędzel
 18. Ręczniki papierowe – 1 op
 19. Nożyczki
 20. Zeszyt w cienkie linie
 21. Ręczniki papierowe- 1op
 22. Strój gimnastyczny w podpisanym worku

UPRZEJMIE PROSIMY O PODPISANIE IMIENIEM I NAZWISKIEM WSZYSTKIE WW. AKCESORIA

Informacja

Drodzy Rodzice

          Przedszkole w okresie wakacji sprawuje opiekę nad dziećmi

w sierpniu (od 03.08.2020 do 31.08.2020)

w godz. 7.30 – 14.30.

Lista przyjętych dzieci na okres wakacyjny jest już zamknięta.

KOLONIE LETNIE 2020

Wzorem lat ubiegłych Gmina Namysłów planuje zorganizować wypoczynek letni dla dzieci w miejscowości Zawoja – Dom Wypoczynkowy MODRYS, Zawoja 2528  (Beskid Żywiecki).

Turnusy kolonijne (7 dniowe) miałyby się rozpocząć od 15 lipca 2020 r.

Liczba turnusów uzależniona jest od ilości osób chętnych do skorzystania z tej formy wypoczynku, a także warunków koniecznych do spełnienia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Rodzic może dokonać zgłoszenia dziecka poprzez kontakt z Panią Marta Lorenc z Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie: osobiście- Budynek B, parter (wejście od strony windy), telefonicznie – 77/4190395 lub mailowo – marta.lorenc@namyslow.eu w terminie do 05.06.2020 r.

Całkowita odpłatność za kolonię wynosić będzie ok 800 zł, możliwe będzie zastosowanie częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności w zależności od sytuacji materialnej rodziny.

Drodzy Rodzice

Nasza placówka wznawia działalność opiekuńczo-wychowawczą od 25 maja 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zostaliśmy zaopatrzeni w środki ochrony osobistej oraz płyny  dezynfekcyjne przez Urząd Miejski w Namysłowie, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Opieką zostają objęci uczniowie kl. I – III oraz wychowankowie przedszkola.

Dzieci mają zapewniony dowóz do placówki oraz posiłki.

W szkole odbywać się będą konsultacje z nauczycielami:

– od 25 maja 2020r do 29 maja 2020r dla uczniów kl.VIII wg. harmonogramu:

 • Poniedziałek  13.30 -15.00 – matematyka
 • Wtorek 13.30-15.00 – j. niemiecki
 • Środa 13.30-15.00 –  j. polski
 • Czwartek 13.30-15.00 – pozostałe
 • Piątek 13.30-15.00 – pozostałe

– od 01 czerwca 2020r dla pozostałych klas w godz. 13.30-15.00 wg zapotrzebowania zgłoszonego wychowawcy klasy. Informacje co do potrzeb dziecka należy zgłaszać wychowawcy do 28 maja 2020 r.

Obowiązki rodzica

*Rodzice lub inne osoby przyprowadzające uczniów lub wychowanków do placówki muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia lub wychowanka do szkoły. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

* Rodzic jest zobowiązany do:

 1. przekazania wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, aby można było zapewnić mu odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole lub przedszkolu
 2. zaopatrzenia swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły lub przedszkola
 3. przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 4. dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 5. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania;
 6. stosowania podstawowych zasadach higieny samemu, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

* Rodzic zna czynniki ryzyka covid-19 zarówno u dziecka, jak i innych domowników oraz ma świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.

* Z uwagi na konieczność planowania organizacji posiłków, obowiązkiem rodzica jest poinformowanie sekretariatu szkoły o dłuższej nieobecności ucznia lub wychowanka.

100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

18.05.2020 roku przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Niestety, nie możemy spotkać się w kościele na uroczystym apelu. Aby uczcić ten wyjątkowy dzień dzieci z naszej szkoły napisały wiersze i wykonały prace plastyczne.

Można je obejrzeć pod poniższym adresem (gdyby się nie otwierał, prosimy skopiować link i wkleić bezpośrednio do paska adresu przeglądarki):


https://youtu.be/UQcnJUiwHB0