8 marca

Wszystkim Paniom: Małym i Dużym…

Nawet gdy słońce się chmurzy, Grupa Biedronki śle życzenia:

Radości, uśmiechu i marzeń spełnienia!!

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET!!

 

Fotorelacja z Dnia Żołnierzy Wyklętych

                                                                        Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…

                                                                                                                                      Zbigniew Herbert

 W ramach projektu od dnia 14 lutego 2022r. w ZSP w Smarchowicach Wielkich w każdej klasie na lekcjach historii i godzinach wychowawczych omawiane były losy żołnierzy skazanych na zapomnienie. Miały one na celu  przybliżenie uczniom sylwetki Żołnierzy Wyklętych, nawiązanie do powołania AK i jej działalności w czasie II wojny światowej, okoliczności rozwiązania jej oraz dalszą działalność żołnierzy i drogi ich wyboru.                                                                                                                                                       

                Dla uczniów klas V- VIII zorganizowany został konkurs recytatorski pt. „Żołnierze Wyklęci”. Komisja konkursowa oceniała: trafność interpretacji wybranego, recytowanego utworu, modulację głosu, tempo, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami zostali:

I miejsce- Mateusz Chmielowski- uczeń kl. VIII

II miejsce- Oliwia Pierucka- uczennica kl. VI

III miejsce- Jakub Worożański- uczeń kl. V

Przeprowadzony został również konkurs plastyczny pod hasłem „ Walczymy o pokój ”. Prace wykonywane były dowolną techniką a przy ocenie pod uwagę brano: zgodność z tematem, staranność wykonania, oryginalne podejście do tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Laureatami zostali:

I miejsce- Kordian Kuka- uczeń kl. VIII

II miejsce- Szymon Zakręta- uczeń klasy V

III miejsce- Oliwia Pierucka- uczennica kl. VI

Kolejnym etapem projektu było wykonanie plakatów przybliżających sylwetki Żołnierzy Wyklętych,  a także gazetki ścienne.

                Dzieci klas młodszych brały udział w konkursie muzycznym pt. „ Pieśni żołnierskie śpiewane w lesie”. Laureatem została klasa III , drugie miejsce uzyskała klasa I, trzecie klasa II.

Działania te realizowane były do 1 marca. Jest to data szczególna, ponieważ obchodzimy wtedy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy są przykładem heroicznej walki o niezależność naszego kraju.

Podsumowaniem projektu była uroczysta akademia, podczas której uczniowie zaprezentowali przygotowany montaż słowno-muzyczny, dotyczący losów żołnierzy, którzy walczyli o niezależność Polski.  Spotkał się on z dużym uznaniem społeczności szkolnej.  Pani dyrektor Elżbieta Mościcka- Orlińska wręczyła uczestnikom konkursów dyplomy i nagrody. Można było obejrzeć ekspozycję prac plastycznych i  plakatów. Na zakończenie pracownik naszej szkoły Dariusz Pilarski wygłosił prelekcję o swoim dziadku majorze Marianie Pilarskim, jednym z Żołnierzy Wyklętych, przygotował też wystawę pamiątek po swym  przodku. Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w tym Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. Udział w projekcie dostarczył  uczniom nie tylko wiedzy, ale również niesamowitych wrażeń.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

14 lutego 2022r. w naszej szkole rozpoczęto realizację projektu pt. „ Żołnierze Wyklęci”. Data ta nie jest przypadkowa. Tego dnia 80 lat temu, rozkazem generała Władysława Sikorskiego przemianowano Związek Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Dzieje powstania Armii Krajowej, jej działalność podczas II wojny światowej oraz heroiczna walka z nowym zagrożeniem po zakończeniu wojny to odpowiedź na pytania: kim byli żołnierze wyklęci zwani niezłomnymi i dlaczego podjęli dalszą walkę.

W poniedziałek 14 lutego odbyło się spotkanie uczniów klas I-III, podczas którego nauczycielka historii omówiła trudną historię Polski w okresie schyłku II wojny światowej oraz lat powojennych. Uczniowie zapoznani zostali również z działalnością wybranych bohaterów narodowych, którzy przez długie lata zostali skazani na zapomnienie. Podczas spotkania ogłoszono  konkurs muzyczny dla młodszych uczniów pt. „ Pieśni żołnierskie śpiewane w lesie”.

Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej pt.: „Pieśni żołnierskie śpiewane w lesie”

 

1. Cele konkursu:

– wspieranie wychowania patriotycznego poprzez aktywność artystyczną,

–  popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej,

– umacnianie świadomości narodowej,

– przybliżenie i ułatwienie rozumienia naszej historii.

2. Adresaci konkursu:
– uczniowie klas I – III.

3. Warunki uczestnictwa:

– w wykonaniu utworu uczestniczy cała klasa,

– uczestnicy wykonują jeden utwór o treści patriotycznej lub związany z dziejami narodu polskiego, 

– łączny czas utworu nie może przekroczyć 5 minut.

4. Kryteria oceny wykonywanych utworów:

–  dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,

– muzykalność i warunki głosowe wykonawców,

– oryginalność interpretacji,

– staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),

– ogólny wyraz artystyczny.

5. Wyniki konkursu:

wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28.02.2022 r.

KONKURS   RECYTATORSKI „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

Cele konkursu:

– kształtowanie języka i wyobraźni

– zainteresowanie uczniów poezją

– nauka pięknej deklamacji

– popularyzacja literatury pięknej

– promowanie talentów literackich

Warunki konkursu:

  1. Konkurs recytatorski przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas V-VIII z ZSP w Smarchowicach Wielkich
  2. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować jeden dowolnie wybrany wiersz nawiązujący do tematyki konkursu.
  3. Udział w konkursie można zgłosić do dnia 23.02.2022r. u nauczycielek j. polskiego
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.02.2022r.
  5. Podczas występu oceniane będą:

– dobór tekstu

       – opanowanie pamięciowe utworu

       – interpretacja głosowa ( intonacja, tempo, modulacja głosu)

       – ogólny wyraz artystyczny