JAK NAUCZYĆ SIĘ WYMAWIAĆ GŁOSKĘ [R] ? – FILM INSTRUKTAŻOWY

Głoska „R” przez wielu uważana za najtrudniejszą do wyartykułowania w języku polskim. Czy słusznie? Z filmu można się dowiedzieć, co należy umieć, aby prawidłowo wymawiać głoskę „R”? 

 

Źr.: Nauka Wymowy, Justyna Leśniak, YouTube

 

Komentarze są wyłączone.