Materiały z historii i WOS do klasy 8

HISTORIA

Zagraj na: niepodległa. men.gov.pl – „Odkryj II RP”, „ Memory z Józefem Piłsudskim”, „Odkryj II RP”,„Uwolnij Rudego”, „Odkrywanie historii takiej, jaka była naprawdę”, Ogórkiem przez RP”. Część z misji ma do wyboru poziom podstawowy lub zaawansowany.

Gra edukacyjna „ Godność, wolność i niepodległość”. „Poznaj historię swojej Ojczyzny” – opowieści o dawnych wydarzeniach.

Uczniowie powtarzają zrealizowane już tematy na lekcjach historii. Praca z tekstem źródłowym na stronach:  169,173,179 ( uczeń udziela odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym na pytania umieszczone pod tekstem źródłowym)

WOS

„Państwo i demokracja”– praca ze schematem (str. 123) Uczeń udziela odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym na pytania umieszczone pod schematem. Ćw. 2,3,4,6 str. 126-127

„Polska państwem demokratycznym” – Praca z tekstem; ćw. 2,4,7,8 str. 132-133

www.gov.pl/web/zdalnelekcje – przedmiot WOS (materiał z e-podręcznika)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.