Pasowanie na przedszkolaka

W dniu 13 października w grupie „Biedronki ” odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i wspólnie zatańczyły.
W tym dniu przyjęliśmy do nowego grona nowego przedszkolaka biedronkę Agatkę.
Cała biedronkowa grupa symbolicznie odbiła paluszek na herbie naszej grupy.


 

Dzień Chłopaka w przedszkolu

30 września w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka.
W tym dniu dzieci uczestniczyły w różnych zabawach , a nasi chłopcy mieli przyjemność wybrać sobie sympatię w przedszkolnej ” Randce w ciemno „
Nagrodą dla wszystkich był słodki poczęstunek oraz sałatka owocowa, którą dzieci same przygotowały.
Na zakończenie „mali panowie „otrzymali drobne upominki i dyplomy.


 

Dzień przedszkolaka

"Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września zbliża się , od najmłodszego, aż po starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka" 

 Nasze przedszkolaki świętowanie rozpoczęły w poniedziałek 21 września. Tego dnia dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy. Radość i uśmiech naszym milusińskim towarzyszyły przez cały dzień.
Serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki Kiendorowicz za pomoc w przygotowaniu tak wspaniałego dnia.
 Fotorelacja na zdjęciach poniżej:

 

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/20054

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia. 

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu
i na ekranie Państwa komputera.

ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2020, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA.    OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Iwona Błaszczyk

Tel. 608 098 203
E-mail: iblaszczyk
@bezpieczny.pl

www.iwonablaszczyk.pl

Ogólne wytyczne dla rodziców i uczniów

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W okresie adaptacyjnym rodzic/opiekun dziecka przedszkolnego może wejść do szatni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (dezynfekcja rąk, dystans od innych osób 1,5 m, osłona ust i nosa).
 3. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków). W razie potrzeby rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 4. przyprowadzonego ucznia, rodzic/opiekun przekazuje w wejściu do szkoły wyznaczonej przez dyrektora osobie,
 5. zachowuje dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 6. zachowuje dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Uczniom i wychowankom wchodzącym do budynku szkolnego w razie potrzeby będzie mierzona  temperatura ciała  termometrem bezdotykowym.
 9. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające uczniów lub wychowanków do placówki muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia lub wychowanka do szkoły. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. W takiej sytuacji rodzic ma obowiązek poinformować o tym szkołę.
 10. Rodzic jest zobowiązany do:
 11. przekazania wychowawcy  istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, aby można było zapewnić mu odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole lub przedszkolu
 12. zaopatrzenia swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły lub przedszkola;
 13. przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 14. dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 15. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania;
 16. stosowania podstawowych zasad higieny samemu, ponieważ dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
 17. Rodzic zna czynniki ryzyka covid-19 zarówno u dziecka, jak i innych domowników oraz ma świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.
 18. Z uwagi na konieczność planowania organizacji posiłków, obowiązkiem rodzica jest poinformowanie sekretariatu szkoły o dłuższej nieobecności ucznia lub wychowanka.

Harmonogram wstępny dowozu uczniów i wychowanków do ZSP w Smarchowicach Wielkich

Przewóz poranny (przyjazdy)

lp.

Miejscowość

Godz. odjazdu

1

Minkowskie

7.25

2

Krzemieniec

7.30

3

Żaba

7.35

4.

Żaba-Żabka

7.40

5

Nowe Smarchowice

7.45

6

Apostoły

7.50

 

Przewóz popołudniowy

Poniedziałki, czwartki i piątki (odjazdy)

lp.

Miejscowość

Godz. odjazdu

1

Apostoły

15.30

2

Smarchowice  Wielkie(szkoła)

15.35

3

Nowe Smarchowice

15.40

4.

Żaba-Żabka

15,45

5

Żaba

15.50

6

Krzemieniec

15.55

7

Minkowskie

16.00

 

wtorki , środy (odjazdy)

lp.

Miejscowość

Godz. odjazdu

1

Apostoły

14.45

2

Smarchowice  Wielkie(szkoła)

14.50

3

Nowe Smarchowice

14.55

4.

Żaba-Żabka

15.00

5

Żaba

15.05

6

Krzemieniec

15.10

7

Minkowskie

15.20

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 INFORMACJA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w salach lekcyjnych o godzinie 8.20.

Po przybyciu dzieci do szkoły prosimy, aby udały się do wyznaczonych klas:

Klasa I – sala nr 4

Klasa II – sala nr 14

Klasa IV – sala nr 20

Klasa V – sala nr 18

Klasa VI – sala nr 21

Klasa VII – sala nr 19

Klasa VIII – sala nr 15

 

Po spotkaniu z wychowawcami odjazd autobusu spod szkoły  o godz. 9.30.

Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły. Maseczki w przestrzeni wspólnej (korytarz, toalety) obowiązują uczniów klas V – VIII.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne do szkoły wchodzą tylko uczniowie.